List od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Roczne stypendium twórcze przyznane Annie Z. Błaszczyk od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego na realizację projektu. Poniżej kopia listu:Możliwość komentowania została wyłączona.